We streven er naar een koninklijke kerk te zijn, een familiekerk, een participatiekerk én een groene kerk. Wat dat inhoudt, lees je hier.

Koninklijke kerk

Stadskerk De Wijngaard verlangt er naar om koninklijke kerk zijn. Het centrale thema in de Bijbel is het Koninkrijk van God. Overal waar de regering van God wordt erkend is het Koninkrijk van God aanwezig. Het volk Israël speelt binnen het Koninkrijk van God een belangrijke rol. Met Israël heeft God de verbonden gesloten en uit hen is de Koning (Messias) van dit koninkrijk voortgekomen. De kerk is niet in de plaats van Israël gekomen, maar is een uitbreiding van dit volk van God.  Met de komst van Jezus de Messias vervult God zijn belofte om alle volkeren te zegenen. Een ieder die Jezus als Heer erkent wordt door de Heilige Geest opnieuw geboren als kind van God en leerling van Jezus. Dit is discipelschap. De geloofsdoop (door onderdompeling) is een publieke erkenning van Jezus als Heer. De koninklijke kerk representeert het Koninkrijk van God op aarde.

 

Familiekerk

Hij plaatste het kind in het centrum en laat de volwassenen van hen leren.

Stadskerk De Wijngaard verlangt er naar om een familiekerk te zijn. Als broers en zussen vormen we met jong en oud één familie. Er is speciale aandacht voor kinderen, jongeren en volwassenen (0-118 jaar). We hechten er waarde aan dat alle leeftijden zich vertegenwoordigd weten in de kerk en dat er intergenerationele relaties ontstaan. Jezus zegt: ‘Aan de onderlinge liefde zullen de mensen erkennen dat jullie Mijn leerlingen zijn.’ We geloven met Jezus dat ook onze jongste kinderen leerlingen van Jezus kunnen zijn. Hij plaatste het kind in het centrum en laat de volwassenen van hen leren.

 

Participatiekerk

Stadskerk De Wijngaard verlangt er naar om een participatiekerk te zijn. Jezus leert ons om elkaar te dienen. Dit betekent concreet dat we de erediensten bezoeken, deel zijn van een kleine groep, financieel bijdragen, een taak op ons nemen, en een missionaire grondhouding hebben. Dit betekent niet dat er een drukke en jachtige werkcultuur in de kerk gaat ontstaan. Integendeel, we geloven juist dat we als kerk een tegenstem kunnen zijn in een wereld waarin mensen steeds meer onder druk komen te staan. Stadskerk De Wijngaard streeft een Psalm 23-cultuur na. Jezus laat ons immers rusten in groene weiden en voert ons naar vredig water, Hij geeft ons nieuwe kracht en leidt ons langs veilige paden tot eer van Zijn naam. En dat vraagt om betrokkenheid!

 

Groene kerk

Stadskerk De Wijngaard wil een groene kerk zijn. Dit betekent dat we goede beheerders van Zijn goede schepping mogen zijn. Duurzaamheid, rechtvaardigheid en het eerlijk verdelen van welvaart zijn belangrijke thema’s in de Bijbel en ook voor ons.

Inloggen
Nog geen lid? Wachtwoord vergeten?