Vorig jaar kwam ik met een burn-out thuis te zitten. Door mijn chronische ziekte lukte werken niet meer. “Je leven ligt nu open, wat wil je eigenlijk?”, vroeg een vriendin. Er brak een intensieve tijd aan met persoonlijke overdenkingen, levensvragen en nadenken over zingeving Nu, een jaar later, heb ik nog geen nieuw werk. Dat voelt naar, want ik had het liever anders gezien... Wie ben ik eigenlijk nog zonder werk?

Ik ben niet de enige die met deze vraag rondloopt. In onze samenleving zijn mensen allemaal op zoek naar zingeving. En door corona denken mensen nog meer na over waar ze hun tijd en energie aan geven. Wat iemand belangrijk vindt in het leven, daar wordt aandacht aan besteed. Psychiater Dirk de Wachter stelt dat zin en betekenis fundamenteel zijn voor het menselijk bestaan. Als dat dan zo fundamenteel is – dacht ik – wat maakt het geloof voor mij dan relevant? En hoe vult de God van de Bijbel zingeving in?

Hoop in betekenisloosheid
Begin november ging ik naar een symposium met als thema hoop. Evert Jan Ouweneel stelde daar dat er hoop is ondanks de betekenisloosheid van onze hedendaagse tijd. Er zijn zoveel zaken waar we ons hopeloos over kunnen voelen. Oorlogen, politieke spanningen en wat dichterbij… bijvoorbeeld ziekte waar we mee te maken kunnen krijgen. Mensen in de Bijbel – mensen zoals jij en ik – kregen hier ook mee te maken. Denk aan Job die vrouw en kinderen verloor of Noach die voor gek werd verklaard toen hij een ark ging bouwen. Denk aan Lazarus die zweren over zijn lichaam had of Judit die in een stad woonde die bedreigd werd door de vijand.

Cirkel van invloed
Net als deze mensen in de Bijbel begrijp ik mijn omstandigheden niet altijd. Ik begrijp niet waarom ik ziek ben geworden, waarom werk vinden nog niet gelukt is. En invloed op alle omstandigheden die me overkomen, heb ik niet. Wat ik wel weet, is dat ik wil inzoomen op waar ik wél invloed op heb. Ik wil omzien naar de mensen in mijn directe omgeving, mijn kleine “cirkel van invloed”. Els van Dijk (oud-directeur van de Evangelische Hogeschool) vertelde tijdens het symposium over hoop ook dat betekenis en zingeving gaat over in relatie staan met de ander.

Liefhebben
Hoe was Jezus eigenlijk van betekenis? Hoe was hij er voor de mensen om Hem heen?  Als ik de bijbel opensla, dan lees ik dat Jezus Gods liefde toont aan de mensen die over het hoofd worden gezien. Hij stond klaar voor de armen, voor de vluchtelingen en voor kinderen. Hoe Jezus van betekenis was, liet hij zien door wie hij was én door zijn acties. Hij zag om naar de mensen in de maatschappij die worden vergeten of als minder belangrijk worden gezien.

Voorbeeld
Als ik naar míjn eigen leven kijk, heb ik geen antwoord op alle vragen. Maar ik kan er wel voor kiezen om het voorbeeld van Jezus te volgen (lees hierover bijvoorbeeld in Markus 12:28-31). Ik mag mezelf liefhebben, ondanks wat de maatschappij over mij denkt. Jezus vindt iedereen belangrijk en pleit ervoor elkaar lief te hebben. En hoe mijn leven ook verdergaat, dat wil ik steeds voor ogen houden. God liefhebben, mezelf en anderen om me heen, kan gelukkig elke dag en zit niet vast aan een (werk)plek.

Durf jij?
Voor mij heeft altijd vastgestaan dat geloof ook relevantie moet hebben voor het alledaagse leven. Als mijn tijd kostbaar is, is het essentieel om na te denken over zingeving. En jij? Durf jij deze kerst te leren over de man die leert om van God, jezelf én van anderen te houden? En te leren hoe Jezus 2000 jaar geleden betekenis gaf en nog altijd mensen betekenis geeft in Hem?

Over Adinda
Verloofd met Adam, gast van Stadskerk de Wijngaard en sinds december betrokken bij het communicatieteam, kan niet tegen onrecht, houdt van mensen om haar heen, is vaak achter een naaimachine te vinden en houdt van kaas

Tijdens de kerstnachtdienst op 24 december om 20u verwonderen we ons samen over de geboorte van Jezus. Over Hem staat in de bijbel geschreven dat Hij liefdevol, vriendelijk en vol van waarheid is. Sterker nog: Hij zegt de waarheid te zíjn. Werd met kerst de waarheid geboren? Wie weet ontmoet je een waarheid waar je van op aankunt. Ontdek meer op www.stadvent.nl 

2 reactie(s)

  1. Jan schreef:

    Lieve Adinda. Ik ben geraakt door je verhaal. Super blij ben ik dat je ons aller Heer kent. Hij wil geweldige dingen met ons doen. Ik hoop van ganser harte dat er wensen van jou worden vervuld. Blijf d er Heer daar onophoudelijk voor bidden. Blij ben ik voor je dat je een plaatsje hebt ge onden in het communicatieteam van de Wijngaard. Wij zien met jou uit wat onze Vader met jou voor heeft. Gods onmisbare zegen wensen wij je toe voor de rest van je leven. In januari is er een doopdienst. Denk daar ook even over na. Vanmorgen in de dienst heeft Johan Broersma daar nog op emotionele wijze op gereageerd.

  2. Susanne schreef:

    Mooi stukje Adinda! Helemaal mee eens, ieders leven is waardevol, ondanks zwakheid en beperkingen. Wat de maatschappij als waardevol ziet is dat vaak voor God niet. Hem kennen dát is rijkdom.
    Liefs!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Inloggen
Nog geen lid? Wachtwoord vergeten?