Mijn gedachten gaan terug naar de vieringen van Kerst in mijn jongere jaren. Ik herinner mij dat ik elk jaar uitkeek naar de maand december met de vieringen van Kerst en van Oud en Nieuw. Ik kon intens genieten van de toen nog koude decembermaanden met sneeuw en ijspret. 

Op 1ste Kerstdag stonden we om 5u op om in de ochtenduren kerstliederen te zingen op de hoeken van straten en in verzorgingscentra. Met als afsluiting een kerstontbijt met een plak kerststol en een beker chocolademelk.

Op de 2e Kerstdag ging ik naar de zondagsschool en werd ik verrast met een mooi en spannend (kerst)verhaal, een christelijk kinderboek en een heerlijke sinaasappel.

In het onderzoeken van Gods Woord kreeg de viering van de feesten voor mij ook een diepere betekenis. In mijn zoektocht naar de Waarheid, die ik in de Here Jezus gevonden heb, is ook mijn liefde voor Gods volk Israël gegroeid. Van de manier waarop ik het kerstfeest vroeger beleefde is niet veel meer over, maar in het Joodse Chanoeka feest vind ik in deze fase van mijn leven vreugde.

 

Chanoeka

Chanoeka is het feest van de inwijding van de tweede Tempel die gebouwd is na de Babylonische ballingschap. Het feest duurt acht dagen waarbij iedere avond een lichtje op de Chanoeka-kandelaar aangestoken wordt. Het wonder van het feest is dat bij de her inwijding van de Tempel één kruikje olijfolie toereikend was om de menora acht dagen en nachten te laten branden. In het Johannes-evangelie (Johannes 10:22-23) lezen we dat ook Jezus het feest van de tempelvernieuwing vierde. Je kunt er van alles over lezen op internet als je geïnteresseerd bent. Of ik vertel je er graag meer over als je mij aanschiet bij de koffie. 😉

De geboorte van Jezus

De Bijbel vermeldt niet de tijd waarop de geboorte van Jezus plaatsvond. Mogelijk wilde God ons in Zijn wijsheid ervoor bewaren dat we een bepaalde dag zouden gaan vereren in plaats van ons te richten op Degene die het waard is door ons geëerd, bemind en gediend te worden. 

De oorsprong van het Kerstfeest zoals wij dat nu vieren, is historisch verbonden met het heidense feest van de Onoverwinnelijke Zon. Keizer Constantijn heeft Christus en de zon met elkaar verbonden en het heidense feest op 25 december gekerstend.

Verband tussen de feesten?

Er is geen rechte lijn van Chanoeka naar Kerst, zoals die er is van Pesach naar Pasen. We zullen in de christelijke gemeente de aansluiting met het volk van Israël moeten en mogen zoeken. Dan dient Kerstfeest via Chanoeka verbonden te worden met het derde grote Joodse feest: Loofhutten. Want dat is bij uitstek het feest van de Messiaanse verwachting.
De waarheid is dat Jezus is gekomen en zal wederkomen. In Johannes 8:12 zegt Jezus: 

“Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.”

Ik verlang naar de dag waarop de geschiedenis van Chanoeka en die van het kerstfeest in elk huis naast elkaar verteld zullen worden en dat de heerlijkheid van de Messias alle glorie en elke overwinning uit het verleden zal doen verbleken.

Door Jan Posthumus

Tijdens de kerstnachtdienst op 24 december om 20u verwonderen we ons samen over de geboorte van Jezus. Over Hem staat in de bijbel geschreven dat Hij liefdevol, vriendelijk en vol van waarheid is. Sterker nog: Hij zegt de waarheid te zíjn. Werd met kerst de waarheid geboren? Wie weet ontmoet je een waarheid waar je van op aankunt. Ontdek meer op www.stadvent.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Inloggen
Nog geen lid? Wachtwoord vergeten?