‘Er is genoeg geld om te starten met jullie plannen!’ Wat is het een zegen als we als financieel team deze boodschap mogen brengen. Een mooi voorbeeld daarvan is Alpha, de cursus die start met een maaltijd. Er was geld nodig voor keukenapparatuur en boodschappen. Gemeenteleden gaven genoeg om alle gasten van een heerlijke en professioneel verzorgde maaltijd te voorzien.

Wat is het mooi als onze financiën ten dienste staan van onze missie en visie: koninklijk leven op de plaats waar je bent. Als gever én ontvanger mag je ervaren dat God je zegent. Daar streven we met het financieel team naar!

Geven en ontvangen staat bij Stadskerk de Wijngaard altijd in verhouding tot wat iemand kan geven of nodig heeft. Dat leggen we niet op. We vertrouwen er op dat iedereen zelf met God afstemt welke verantwoordelijkheid hij of zij heeft te dragen in de kosten die we samen maken.

Ruimte ervaren, goed rentmeesterschap en ondersteunen bij financiële problemen

Het financieel team doet haar werk vanuit drie pijlers:

  1. We willen mensen helpen om de ruimte te ervaren om te geven en te ontvangen. Dit doen we door geven en ontvangen zoveel mogelijk aan elkaar te verbinden.
  2. We geven als goed rentmeester transparant vorm aan het proces van begroten, het doen van betalingen, het bijhouden van de administratie en het doen van verslag.
  3. We ondersteunen mensen met financiële problemen met advies en inzicht zodat ze weer financieel stabiliteit kunnen opbouwen.

Voor Leeuwarden e.o
Als Stadskerk willen we zelf ook leven naar onze missie: ‘Koninklijk leven op de plaats waar je bent’. We vinden daarom dat een groot deel van de begroting naar de missionaire en dienstige activiteiten in en om Leeuwarden moet gaan. We verlagen stapsgewijs onze kosten en verhogen onze inkomsten voor dit doel. Zo willen we mensen dienen met de liefde van Jezus. We willen mensen in de stad en ook onze eigen kinderen en tieners, in contact brengen met het geloof in God. Zo groeit het koninkrijk van God door in de generaties.

Financieel Team

Het financieel team ontmoet elkaar tijdens inspirerende avonden.

“We delen ons geloof, wat ons bezighoudt en hoe we vanuit onze visie het financieel beleid van de kerk kunnen blijven ontwikkelen. Iedereen die daaraan bij wil dragen is van harte welkom in ons team!”

Inloggen
Nog geen lid? Wachtwoord vergeten?