Hebben Present en Kerst wat met elkaar te maken?
Op het eerste gezicht niet, maar toch wel.

Kerst is als een feest van Licht, goed bij ons bekend. Licht door de komst van Jezus, een teken van hoop. We vieren dat met licht van kaarsen en een kerstboom, thuis en in de kerk.

Present is minder bekend. Dit is een interkerkelijke stichting, die zich inzet voor mensen die aandacht of hulp nodig hebben. Dat doen wij niet met woorden, maar met daden.

Wij slaan een brug tussen mensen, kerken enz. die iets willen geven in tijd en vaardigheden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Denk aan klussen, helpen bij een verhuizing of om iets sociaals te doen met mensen in zorginstellingen die leven met een beperking of eenzame ouderen. Aanbod en vraag wordt op een zorgvuldige manier aan elkaar gekoppeld.

Het is een mooie en dankbare manier om zorg en liefde voor de samenleving met die samenleving te delen. Het is een vorm van “Kerk zijn op maandag”.

                  Licht in het leven van mensen die hulp nodig hebben!

Als je een halve of hele dag wilt helpen met een project, kun je je melden bij: gerard.hoekstra@presentleeuwarden.nl

Wij hebben dit jaar 200 projecten uitgevoerd met behulp van vele vrijwilligers. Dit jaar hadden we een sluitende begroting dankzij uw giften, diaconieën, fondsen en bedrijven. Bedankt daarvoor!

Voor 2019 rekenen wij weer op u. De verwachting is dat het aantal hulpvragen helaas alleen maar zal toenemen.

Help Present om te helpen!

Een gift kunt u overmaken op bankrekening NL03 RABO 0149 9235 89 t.n.v. Stichting Present Leeuwarden. Dit is een zgn. ANBI instelling, waardoor onder bepaalde voorwaarden giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting zijn.
Donateur worden voor een bepaald bedrag per jaar kan ook, graag zelfs!

Verder kunt u voor meer informatie kijken op onze website: www.stichtingpresent.nl/leeuwarden.

Inloggen
Nog geen lid? Wachtwoord vergeten?