De International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) afdeling Nederland heeft het initiatief genomen om themabijeenkomsten op te zetten en te organiseren, om de bewustwording over Israël en de tijd waarin wij leven te vergroten. Dit doen wij eind dit jaar in samenwerking met Stadskerk de Wijngaard te Leeuwarden.

Het idee is om hetzelfde te doen wat de eerste gemeente in Hand. 2 ook deed, namelijk ze bleven volharden bij het onderwijs, breken van het brood, onderlinge gemeenschap en de gebeden. Wanneer dit principe wordt aangehouden, kun je zegen van God verwachten.

Vandaar dat de ontmoeting niet alleen gaat over studie of over gebed, maar dat het koffiedrinken en het samen lunchen evengoed belangrijk zijn. Op deze manier heeft de studie en het gebed ook tijd om te verwerken in een groep.

In overleg met Stadskerk de Wijngaard is aansluiting gezocht bij de 7 preken die in het najaar van 2019 worden gehouden over het thema: Gods profetische feesten.

Dit thema zal op zeven zaterdagochtenden worden behandeld en wel op:

  • Zaterdag 26 oktober 2019 (Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag)
  • Zaterdag 30 november 2019 (Loofhuttenfeest)
  • Zaterdag 21 december 2019 (Chanoekafeest)
  • Zaterdag 25 januari 2020 (4e ochtend)
  • Zaterdag 29 februari 2020 (5e ochtend)
  • Zaterdag 21 maart 2020 (6e ochtend) VERVALT!
  • Zaterdag 25 april 2020 (7e ochtend)

Inloop met koffie vanaf 10.00u. De bijeenkomsten zijn inclusief lunch en duurt tot 13.00u.

Noteer alvast de data in uw agenda. In verband met de lunch dient u zich aan te melden voor één of meer ochtenden. Dat kan door hier te klikken. Heeft u nog vragen, neem dan contact op via: janjel@ziggo.nl;  of 06-25591090 (Jan Posthumus).

Namens de ICEJ-Nederland,
Jacob Keegstra (voorzitter)
Jan Posthumus (bestuurslid)

Inloggen
Nog geen lid? Wachtwoord vergeten?