De International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) afdeling Nederland heeft het initiatief genomen om themabijeenkomsten op te zetten en te organiseren, om de bewustwording over Israël en de tijd waarin wij leven te vergroten. Dit doen wij eind dit jaar in samenwerking met Stadskerk de Wijngaard te Leeuwarden.

 

Het idee is om hetzelfde te doen wat de eerste gemeente in Hand. 2 ook deed, namelijk ze bleven volharden bij het onderwijs, breken van het brood, onderlinge gemeenschap en de gebeden. Wanneer dit principe wordt aangehouden, kun je zegen van God verwachten.

Vandaar dat de ontmoeting niet alleen gaat over studie of over gebed, maar dat het koffiedrinken en het samen lunchen evengoed belangrijk zijn. Op deze manier heeft de studie en het gebed ook tijd om te verwerken in een groep.

In overleg met Stadskerk de Wijngaard is gekozen voor het thema: Gods profetische najaarsfeesten.

Dit thema zal op vier zaterdagochtenden worden behandeld en wel op:
• Zaterdag 7 september
• Zaterdag 26 oktober
• Zaterdag 30 november
• Zaterdag 21 december

Na de studie is er bewust veel tijd voor gebed. Wanneer de mensen een Woord van God hebben ontvangen, opent dat de deur om zelf tot God te bidden en voorbede te doen voor de vrede van Jeruzalem, etc. We bidden en proclameren per thema, zodat de ‘flow’ erin blijft.

Programma voor de zaterdagochtenden:
• 10.00 uur inloop en koffie
• 10.30 uur opening en studie door Jacob Keegstra
• 11.30 uur voorbede en proclamatie voor Israël door Jan Posthumus
• 12.00 uur vragen over het thema
• 12.15 uur gezamenlijke lunch
• 13.00 uur einde programma

De onkosten voor de bijeenkomsten worden middels een collecte bijeengebracht. Wat daarvan overblijft gaat naar een project van de ICEJ in Israël, vanuit Rom.15:27.

Noteer alvast de data in de agenda. Vanaf half augustus kunt u zich aanmelden voor een of meer ochtenden, hierover volgt t.z.t. meer informatie. Heeft u nu vragen, neem dan contact op via: janjel@ziggo.nl of 06-25591090 (Jan Posthumus).

Namens de ICEJ-Nederland,
Jacob Keegstra (voorzitter)
Jan Posthumus (bestuurslid)

Inloggen
Nog geen lid?Wachtwoord vergeten?