Vanaf zondag 25 februari wordt in Heerde de ‘Kairoscursus in 1 week’ gehouden. Deze cursus heeft als thema ‘Kijk naar de wereld vanuit Gods perspectief’ en laat Gods plan met de mensheid zien. Je raakt gemotiveerd en krijgt een Bijbels, historisch, cultureel en structureel kader en daarbinnen kun je eigen keuzes en afwegingen maken. Passend bij jouw kerkelijke en persoonlijke omstandigheden.


Kairos is een cursus die ontworpen is om christenen te helpen in praktisch discipelschap door ze te onderwijzen, te inspireren, te mobiliseren en uit te dagen, zodat zij ‘Wereld Christenen’ worden die gericht zijn op de nog overgebleven Minst Bereikte Volkeren in de wereld. Dit zijn diegene die geen toegang hebben tot het goede nieuws van Jezus Christus of die nog geen levensvatbare gemeenschap van aanbidders en volgelingen van Jezus Christus hebben.

Kairos is een cursus die ontworpen is voor een ieder binnen het lichaam van Christus en komt het best tot zijn recht in de plaatselijke gemeente, maar is ook prima geschikt voor organisaties of andere specifieke doelgroepen zoals christelijke zakenlui of studenten.

Kairos wordt gegeven op initiatief van ABC gemeenten, Jeugd met een Opdracht, Operatie Mobilisatie en WEC. Het is een uitdagende, interactieve cursus voor elke christen, van voorganger tot nieuwe gelovige.

Kijk voor meer informatie, over onder meer de inhoud van de cursus, op de website: http://www.kairoscursus.nl En kijk voor de flyer op: https://www.abcgemeenten.nl/wp-content/uploads/2019/01/FLYER-Kairos-Week.pdf

Inloggen
Nog geen lid? Wachtwoord vergeten?