Op 26 juni hopen wij weer een prachtige doopdienst te houden in Stadskerk De Wijngaard. Wat een mooie feestdag zal dat worden!

Wil jij je laten dopen of overweeg je dat? Dan nodigen we je uit voor een van de doopinformatieavond op dinsdagavond 14 juni 2022, om 20.00 uur in de kerk. We gaan op deze avonden in op het hoe en waarom van de doop door onderdompeling. Geef je op door een mailtje te sturen naar kerkmanager@stadskerkdewijngaard.nl.

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. – Matteüs 28:19-20

Inloggen
Nog geen lid? Wachtwoord vergeten?