Zondag 28 november hopen wij weer een prachtige doopdienst te houden in Stadskerk De Wijngaard.

Wil jij je laten dopen of overweeg je dat? Dan nodigen we je uit om je aan te melden voor een van de doopinformatieavonden op 11 of 18 november om 20.00 uur in de kerk, via kerkmanager@stadskerkdewijngaard.nl. We gaan op deze avonden in op het hoe en waarom van de doop door onderdompeling.

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. – Matteüs 28:19-20

Inloggen
Nog geen lid? Wachtwoord vergeten?