Vader God, Koning van alle volkeren, wij roepen U aan voor het volk van Oekraïne. Wij vragen u om hen die kwetsbaar zijn te redden uit de handen van hun vijanden, opdat zij al hun dagen zonder vrees mogen leven. (Lucas 1:74-75)

Graag nodigen we je uit om mee te doen in een week van 24/7 gebed in het Stadsklooster. Geef je beschikbaarheid op via het inschrijformulier.

We voelen jullie gebedssteun

De volgende getuigenis die via een bekende binnen gekomen is geeft ons het verlangen om tenminste een week onophoudelijk te blijven bidden voor Oekraïne:

“We voelen jullie gebedssteun! Er gebeuren onverklaarbare dingen, alsof een onzichtbare hand kogels en granaten voor ons tegenhoud, en langs ons heen vliegen zonder ons te raken. We komen als overwinnaar uit zeer moeilijke situaties, alsof iemand ons vergezelt. We worden onzichtbaar voor de vijand, en zien zelf zelfs in volledige duisternis, en we weten wat we moeten doen en hoe we het moeten doen. Het inspireert ons en geeft ons kracht. Wij geloven dat de Heer Jezus Zelf voor Oekraïne is. We vragen jullie niet te stoppen, ons te blijven steunen en te blijven bidden. We hebben je echt nodig!”- Grain of Wheat, collega in Oekraïne

24/7 gebed voor de Oekraïne
Vanaf 28 februari 17:30 uur
Jabixhûs Leeuwarden
Vijverstraat 2
8921 GP Leeuwarden

Geef je op
Via het inschrijfformulier kun je jouw beschikbaarheid opgeven.

Inloggen
Nog geen lid? Wachtwoord vergeten?