Nicky Gumbel zegt: ‘Sharing the gospel with a person is the most loving thing you can do to a person’. Je deelt Gods liefde in je omgeving en helpt mensen om een relatie op te bouwen met hun Schepper. Het is de grote opdracht van Jezus zelf (Mattheüs 2816-20). De Vader heeft alle mensen lief en wil dat niet verloren gaat (Johannes 3:16). Het is niet onze missie, het is de missie van God! Wij mogen dat als Stadskerk samen met de andere kerken in Leeuwarden vorm aan geven. Wij geloven dat Alpha een middel is dat ons past.

We willen de opbrengst van de collecte van zondag 25 oktober graag besteden aan het bekend maken van Alpha in kerk en stad via social media, Zoom-abonnementen tbv Alpha Online en daarnaast het verder inrichten van de keuken zodat we in januari weer goed voorbereid van start kunnen gaan met de Alpha met groepen in ons gebouw!

Inloggen
Nog geen lid? Wachtwoord vergeten?