Van 1 september tot 13 oktober verdiepen we ons in de 7 bijbelse feesten. En hoe ze honderden jaren Jezus' sterven en opstaan al voorspelden. En hoe ze voorspellen wat er binnenkort staat te gebeuren!
 

Iedere zondagochtend bestuderen we tijdens de preek één feest en denken we er over na welke betekenis het heeft voor ons dagelijks leven. Wil je er langer over doorpraten, dan nodigen we je uit om één van onze kringen te bezoeken. Voor opgave en data kun je contact opnemen met Roelof en Daniëlle Santing.
 

Ook worden themabijeenkomsten gehouden op zaterdagochtenden. Lees hier meer over.
 

Tenslotte worden er twee studieavonden gehouden waarop dieper wordt ingegaan op het profetische, voorspellende aspecten van de feesten. Benieuwd? Zet dan alvast 18 en 25 september in je agenda.

01 September: Pesach, een nieuw begin (Richard Santinge)

Pesach staat voor bevrijding! Een overgang van slavernij naar koninklijke waardigheid. Het volk Israël is ons hierin ons voorgegaan, een exodus van duisternis naar licht. Op vergelijkbare wijze mogen wij vandaag leven als vrije mensen en geliefde kinderen van God.

08 September: Ongezuurde Broden, een zuiver hart (Richard Santinge)

Eenmaal bevrijd uit de macht van de duisternis staan wij in nieuwe verhouding ten opzichte van God en mensen. Het feest van de ongezuurde broden roept ons op om steeds weer opnieuw te kiezen voor onze nieuwe identiteit in Christus. We mogen leven met een zuiver hart.

15 September: De eerste vrucht, het beste voor de Koning (Richard Santinge)

Het feest van de eerste vruchten helpt ons om het beste van ons leven en bezit te geven aan God. Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en de rest zal je gegeven worden. Een leven vanuit Zijn overvloed is mogelijk!

22 September: Wekenfeest, een overvloedige oogst (Jacob Keegstra)

Het wekenfeest bepaalt ons bij een vreugdevol oogstfeest. De vervulling van dit feest vindt plaats in het boek Handelingen wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort. God wil onder zijn volk en in jouw leven wonen. Het nodigt om alle gastvrij te verwelkomen in de liefde van God.

29 September: Bazuinen, de Koning komt (Tiemen Westerduin)

Het feest van de buizen kondigt een bijzondere feestmaand in, een nieuwjaar! Maar het kondigt ook één van de belangrijkste gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis aan: de wederkomt van Jezus Christus. Steeds als we de bazuin horen mogen we ons innerlijke voorbereiden op deze belangrijke dag. De koning komt!

06 oktober: Grote Verzoendag, een bewogen ontmoeting (Richard Santinge)

Grote verzoendag staat voor de vergeving van zonden en verzoening met God en mensen. Profetisch wijst deze dag naar het moment dat er massale bekering van Israël gaat plaatsvinden. Het volk wordt verzoent met haar Messias.

13 oktober: Loofhuttenfeest, een Koninkrijk van vrede (Martin Dol)

Loofhutten feest gedenkt de periode dat Israël in de woestijn leefde, de periode tussen het vertrek uit Egypte en de aankomst in het beloofde land Israël. Tegelijkertijd is het een vooruit naar het toekomt vrederijk waarin de Messias van Israël de aarde zal regeren vanuit Jeruzalem.

Inloggen
Nog geen lid? Wachtwoord vergeten?