Het is belangrijk dat je er in de gemeente voor elkaar bent, zeker als je ouder wordt of als de vitaliteit afneemt. Contact met leeftijdgenoten en met andere mensen uit de kerk is dan extra van belang. Om dit contact te stimuleren worden er in Stadskerk de Wijngaard diverse activiteiten voor ouderen georganiseerd.

Ouderenkring

Iedere 2e en 4e woensdagmorgen van de maand van 10.00 tot 11.30 uur wordt de ouderenkring gehouden in ons kerkgebouw aan de Troelstraweg. Deze bijeenkomst is in principe voor mensen van 70 jaar en ouder. Er mogen natuurlijk ook iets jongere mensen naar toe komen als ze er behoefte aan hebben om met ouderen gezellig samen te zijn onder het genot van iets lekkers.

Voor het grijze haar moet je opstaan en voor een oudere moet je respect tonen, en je moet ontzag hebben voor je God.

Behalve het bespreken van een gedeelte uit de Bijbel, is er dan ruimschoots gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, dingen te bespreken die op ons hart liggen en gezellig over koetjes en kalfjes te praten. Nieuwkomers zijn natuurlijk altijd van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij de kringleider van de senioren: Rien Hage

Activiteiten en zorg

Het activiteitenteam organiseert speciaal voor de senioren enkele keren per jaar gezellige bijeenkomsten. Daarnaast is er ook een team van vrijwilligers dat zieken of eenzamen bezoekt.

Soms is ook extra zorg nodig, en kan men een beroep doen op het ouderenpastoraat. Denk aan tijden van ziekte, rouwverwerking, je levensbalans opmaken, eenzaamheid, stervensbegeleiding. Indien gewenst kan men de laatste wensen doorgeven rondom overlijden, rouwdienst, begrafenis etc.

Wilt u meer weten over de zorg voor de senioren in de Stadskerk, neemt u dan contact op met Rien Hage

Niet meer naar de dienst op zondag

Wanneer ouderen niet meer in de zondagse samenkomsten kunnen komen kan het Avondmaal desgewenst bij hen thuis gevierd worden. Misschien kunt u niet iedere zondag bij de kerkdienst aanwezig zijn en wilt u de diensten toch beluisteren? Dan is Dienst gemist een hele mooie oplossing voor u. Via deze site kunt u de meeste diensten terugluisteren.

Inloggen
Nog geen lid? Wachtwoord vergeten?